1 November – 20 December 2014: Annegret Kellner

 

Website lang

 

Annegret Kellner – Common Land

1 november t/m 20 december 2014

Opening: zaterdag 1 november, 17:00 – 19:00 uur

 

Met de tentoonstelling toont Kellner beelden van ‘vrijheidsberoving’ aan de hand van de ontworteling van kamerplanten. Bloemen en planten worden verstikt, in cement gegoten, geborsteld en geperst, geknipt en uitgedroogd. Het inlevingsvermogen van de toeschouwer wordt daarbij niet gespaard. Het is de kunstenaar om de esthetische huivering te doen die het zien van bijvoorbeeld een vastgestikte tulp teweegbrengt. De gewelddadige en tegelijkertijd hoopvolle voorstellingen in haar video’s, foto’s, tekeningen en objecten, uit met name de botanische als ook de klinische medische wereld, presenteren een conflictueuze, maar ook troostende ervaring.

Voor de fotoserie Your Everlasting Odour vult Annegret Kellner de vaas met bloemen met beton in plaats van water. Zodra het medium is uitgehard wordt de vaas kapot geslagen en blijven de bloemen achter in een urn-achtig restant. De foto’s van de langzaam uitdrogende boeketten zijn getuigen van het geënsceneerde schone lijden. Maar ze benadrukken ook de domesticatie van de natuur; de esthetische ‘consumptie’ van de mooie en kwetsbare plantenwereld.

De titel van de tentoonstelling – Common Land – refereert aan de gemeenschappelijke bodem die mens en plant delen; de grond waar de mens op en van leeft en de plant van groeit. De plant dient in het werk van Kellner als metafoor voor de natuur als geheel, voor de manier waarop de mens als vanzelfsprekend gebruik maakt van de natuur om haar heen, zonder daadwerkelijk de kennis te hebben wat dit voor gevolgen heeft. Kellner maakt ons hiervan bewust, op ironische wijze maar ook met bewondering voor onze getemde, groene huisgenoot.

Annegret Kellner (Karl-Marx-Stadt, DE, 1979) studeerde aan Academie Minerva en aan de Hochschule für Bildende Künste in Dresden, volgde een gastsemester met een focus op digitale media aan het Hunter College in New York en ontving in 2005 haar Master of Fine Art cum laude van het Frank-Mohr-Institute in Groningen. Haar werk is eerder te zien geweest bij Galerie Fons Welters en De Nederlandsche Bank in Amsterdam en bij de Nieuwe Vide in Haarlem. Online werd haar werk verslagen op o.a. Artlyst, Metropolis M, Trendbeheer, We like Art, Lost Painters, Mister Motley en Studio Attenzione.

…..

 

Annegret Kellner – Common Land

1 November – 20 December 2014

Opening: Saturday, November 1th, 17.00-19.00

 

With this exhibition Kellner challenges the empathy of the viewer. She shows images of deprivation of freedom, using uprooted indoor plants and flowers which she smothers, casts in cement, brushes and squeezes, cuts and dries. For the artist it’s all about the aesthetic shivering the viewer experiences while seeing something like a stitched tulip. The violent and simultaneously hopeful depictions in her videos, photographs, drawings and objects, deprived from both the botanic and clinical world, generate a conflicting yet at the same time a soothing experience.

In the photo series Your Everlasting Odour Kellner pours cement instead of water into a vase with flowers. All that remains after she smashes the vase when the cement has dried are the flowers in an urn-like remnant. The photographs of the slowly dying bouquets witness the staged beautiful suffering. Meanwhile they emphasize the domestication of nature; the ‘consumption’ of flowers and plants for aesthetic reasons.

The title of the exhibition – Common Land – refers to the common roots that both plants and humans share; the soil that we both need to live from. In her work Kellner uses the plant as a metaphor for nature as a whole, to show the way in which we, humans, seemingly obviously use nature around ourselves without having any legitimate knowledge about the consequences of our behaviour. In an ironical manner but with admiration of our tamed, green inhabitant as well, Kellner makes us aware of this complex relation with nature.

Annegret Kellner (Karl-Marx-Stadt, DE, 1979) studied at the Minerva Academy and Hochschule für Bildende Künste in Dresden. She has followed a guest semester at the Hunter College in New York in order to focus on digital media, and received her Master of Fine Arts degree cum laude in 2005 from the Frank-Mohr-Institute in Groningen. Previously her work was shown at Gallery Fons Welters, at De Nederlandsche Bank in Amsterdam, and at Nieuwe Vide in Haarlem. Online her work got published on Artlyst, Metropolis M, Trendbeheer, We Like Art, Lost Painters, Mister Motley and Studio Attenzione.