4 September – 22 October 2016: Sylvie De Meerleer

 

Sylvie de Meerleer - serie A distance to(o) close

 

Sylvie De Meerleer – A distance to(o) close

4 september t/m 22 oktober 2016

Opening: zondag 4 september, 14.00 – 18.00 uur (tijdens het Uitfeest Utrecht), met om 16.00 uur een DJ-set van Menno de Meester

 

Wat zich onder de huid afspeelt, is datgene wat Sylvie De Meerleer (1986, Brugge) in haar tekeningen vastlegt. Ze bevraagt de grafische lijn, de textuur, de drager en de presentatiewijze als bouwstenen van het medium. Dat onderzoek breidt ze uit met sculpturale ingrepen zoals transparante varianten van tekeningen vouwen en op elkaar naaien. Of ze snijdt tekeningen uit en plaatst ze voor elkaar om een beeld te vervolledigen. Soms werkt De Meerleer met gevonden beeldmateriaal. Illustratief daarvoor is haar keuze voor stills uit pornografische films. Haar aandacht gaat naar beelden met volumes en sierlijke houdingen. Ze zoekt naar de psychologie van de personages en vraagt zich af of er in deze confronterende beelden momenten van zachtheid en intimiteit te vinden zijn. Andere beelden krijgen vorm door de mogelijkheden van het tekenmateriaal te benutten. Dan komt ze tot een abstracte weergave van lijnen en punten, die zich richten op de energie die vrijkomt tijdens het werkproces.

…..

 

Sylvie De Meerleer – A distance to(o) close

4 September – 22 October 2016

Opening: Sunday 4 September, 14.00 – 18.00 (during het Uitfeest Utrecht), with a DJ-set by Menno de Meester at 16.00

 

What happens under the skin is just what Sylvie De Meerleer (1986, Brugge) captures in her drawings. She questions the graphic line, the texture, the carrier and the method of presentation as building blocks of the medium. She extends the research with sculptural interventions such as transparent variants of drawings, pleated and sewn together. Or she cuts drawings and places them with each other in order to complete an image. Sometimes De Meerleer works with found image material. This is illustrated via her choice of ‘stills’ from pornographic films. Her focus is on imagery with volumes and graceful postures. She looks for the psychology of these characters and wonders whether there are in these confrontational images moments of tenderness and intimacy. Other images take shape by utilizing the possibilities of the drawing materials. Then she comes to an abstract representation of lines and points, focusing on the energy released during the working process.