8-29 June 2019: Cindy Moorman

Cindy Moorman – the Object

8 t/m 29 juni 2019

Opening: zaterdag 8 juni, 16.00-18.00 uur met een nieuwe performance om 16.08 uur.

Dapiran Art Project Space kondigt met trots de solotentoonstelling aan van Cindy Moorman: the Object. Het is onze derde solotentoonstelling met Cindy Moorman, na de tentoonstelling Position(s) in 2016 in de galerie in Utrecht en Amsterdam Art Fair in 2017. Tijdens de opening op 8 juni om 16:00 uur presenteert Moorman een nieuwe performance.

Voor Cindy Moorman vormt de frictie tussen de individuele en sociale posities en de bijbehorende sociale constructies, de bron voor haar doorlopende en multidisciplinaire onderzoek van de afgelopen 10 jaar. Haar onderzoek naar mensen, groepen en de verhoudingen daartussen karakteriseert zich door een combinatie van gedetailleerde introspectie, zorgvuldig artistiek onderzoek en haar fascinatie voor antropologie. Het resulteert in een samenhangende serie van performances, objecten en bijeenkomsten waarbij ze de bezoeker, deelnemers, oftewel ‘de Ander(en)’ meeneemt in haar onderzoek naar sociale constructies.

“De ruimte behoort hen toe, ook als ze leeggestroomd is, en in haar ebstand herinnert ze aan de volgende vloed.” – Elias Canetti

Dit gegeven vormde de basis voor de tentoonstelling the Object. Waar tentoonstellingsopeningen plaatsvinden, komen mensen samen. Bezoekers komen los van elkaar aan, maar vormen gedurende de opening een groep, een eenheid, zoals de verenigingsleden in hun clubgebouw. Het is een ruimte waar bepaalde gebruiken, normen en symboliek de eenheid van de groep typeert. Een plek waar de bezoeker zich welkom en vrij voelt binnen de beslotenheid van de ruimte, waar met regelmaat bijeenkomsten plaatsvinden en op andere momenten objecten verwijzen naar de gebeurtenissen die zijn geweest.

Cindy Moorman woont en werkt in Amsterdam. Zij studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (1999-2003) en studeerde vervolgens aan de Master opleiding van de Sint Joost in Breda (2003-2005). Haar werk is onder andere te zien geweest in Museum Voorlinden in Wassenaar, Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. En is opgenomen in diverse privé- en museale collecties, waaronder de collectie van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Afgelopen jaar ontving ze het werkbudget Bewezen Talent van het Mondriaanfonds. Momenteel werkt ze o.a. aan nieuw werk in opdracht Paradiso.   


ENG

Cindy Moorman – the Object

8 – 29 June 2019

Opening: Saturday 8 June, 16.00 – 18.00, with a new performance starting at 16.08 sharp!

The friction between the individual and social position together with the accompanying social constructions has been the source of Cindy Moorman’s ongoing research in the past 10 years. Her research of people, groups and their interrelations is characterised by the combination of detailed introspection, thorough artistic research and her fascination for anthropology. This results in a coherent series of performances, objects and gatherings that take the visitor, the participant – in her words the Other(s) – into the social constructions that she researches.

“The space is theirs, even during the ebb, and in it’s emptiness it reminds of the flood.”
– Elias Canetti

This quote formed the beginning of the exhibition the Object. At openings of exhibitions, people gather. Visitors arrive separately, but during the opening they form a group, a unity, like the members of a club in their clubhouse. It is a space where certain habits, norms and symbolism define the unity of the group. It is a place where the visitor feels at home within the confines of the space, where regular meetings take place and where objects will refer to events that have occurred in the past.

Cindy Moorman’s work is kindly supported by Mondriaan Fund.