8 July – 26 August 2017: Jop Vissers Vorstenbosch

 

 

IMG_8824 - uitsnede website

 

Jop Vissers Vorstenbosch – Cubicle Sunset

8 juli t/m 26 augustus 2017

Opening: zaterdag 8 juli, 15.00-18.00 uur, met om 16.00 uur opening door Wim van Krimpen, oud-directeur van o.a. Gemeentemuseum Den Haag en Kunsthal Rotterdam.

 

Geïntrigeerd door het verval van de failliete industriestad Detroit (VS), met de unheimische schoonheid van gebroken ruiten, flikkerende reclameborden en schreeuwende daklozen, heeft Jop Vissers Vorstenbosch een geheel eigen schildertaal ontwikkeld. Met lak en alkydhars schildert hij op plexiglazen platen bevestigd voor verlichtingsbakken uit systeemplafonds. Vervolgens bewerkt hij de lak met schuurmachines, slijptollen, beitels en verfspuiten. De tl-buizen die in zijn eerdere werken haast tot icoon zijn verheven, worden gecombineerd met een ware oerkracht van de Romantiek: de zee. Een werk als geheel is als een gebroken, gedramatiseerde lichtreclame voor zeevaart waarin de kunstenaar, gespannen balancerend, een dun lijntje bewandelt tussen twee gebieden die in de normale wereld onverenigbaar zijn.

Jop Vissers Vorstenbosch (1986, Veghel) studeerde in 2011 af van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) in Fine Art en Design. Direct in 2012 had hij zijn eerste solotentoonstelling bij galerie Wim van Krimpen. Gevolgd door tentoonstellingen bij Prospects & Concepts op Art Rotterdam, De Nederlandsche Bank Amsterdam, C&H Galerie Amsterdam, Park in Tilburg, bij de Council of the European Union in Brussel, bij het K.F. Heinfonds in Utrecht en hij organiseerde een grote presentatie in CHV Noordkade, Veghel. Hij was genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en ontving twee keer de startstipendium van het Mondriaan Fonds. Naast de tentoonstelling bij Dapiran is er op dit moment werk van hem te zien in de tentoonstelling The Wild in W139 en bij het Stijlpaviljoen te Amersfoort.

 

…..

Jop Vissers Vorstenbosch – Cubicle Sunset

8 July – 26 August 2017

Opening: Saturday 8 July, 15.00-18.00, by Wim van Krimpen, former director of Gemeentemuseum The Hague and Kunsthal Rotterdam.

 

Intrigued by the bankruptcy of Detroit (USA), with its mysterious beauty of broken windows, flickering neonlights and screaming homeless people, Jop Vissers Vorstenbosch has developed an entirely own way of painting. With lacquer and alkyd resin he paints on plates of plexiglass, mounted in front of parts of ceiling systems. He then processes the paint with sanding machines, grinding wheels, chisels and paint sprayers. The tubelights being uplifted into icons in his earlier works, are now combined with a true icon of Romanticisme: the sea. A work as a whole is like a broken, dramatized illuminated neonlight in which the artist, tense balancing, walks a thin line between two areas that are incompatible in the ordinary world.

Jop Vissers Vorstenbosch (1986, Veghel) graduated from the Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) in Fine Art and Design in 2011. Immediately in 2012 he had his first solo show at Wim van Krimpen Gallery. Followed by exhibitions at Prospects & Concepts at Art Rotterdam, The Dutch Bank Amsterdam, C & H Gallery Amsterdam, Park in Tilburg, at the Council of the European Union in Brussels, at the K.F. Heinfonds in Utrecht and he had a large show in CHV Noordkade, Veghel. Jop was nominated for the Royal Prize for Modern Painting and granted twice for the ‘Stipendium for Emerging Artists’ of the Mondriaan Foundation. Next to the exhibition at Dapiran, Jop participates in the exhibition ‘The Wild’ in W139 and at the Stijlpaviljoen in Amersfoort.