6 June – 11 July 2015: La Condition Humaine

 

La Condition Humaine - expo lang

 

La Condition Humaine

Anna van Suchtelen, Annegret Kellner en Johan Rijpma

6 juni t/m 11 juli 2015

Opening: zaterdag 6 juni, 17.00 – 19.00 uur, met een performance van Robert Wittendorp

 

In de tentoonstelling La Condition Humaine wordt de mens in de hedendaagse cultuur onderzocht, toegespitst op onze competitieve drang naar macht en roem, en in het verlengde daarvan onze kwetsbaarheid en falen. Annegret Kellner, Johan Rijpma en Anna van Suchtelen bevragen in hun video’s en korte films – ieder op hun eigen bijzondere wijze – verschillende facetten van deze thematiek.

Anna van Suchtelen heeft speciaal voor deze tentoonstelling nieuw werk gemaakt. Het filmtweeluik gaat over de positie van de mens in wedijver met de tijd. Er wordt een poging gedaan tot een inhaalslag met de tijd, waarin het vergankelijke van onze menselijke conditie zich toont. In de diverse korte video’s van Annegret Kellner worden aspecten aangesneden van uithoudingsvermogen, (pijn)grenzen, wilskracht en de invloed van de natuur op ons bestaan. De korte abstracte film Primary Expansion van Johan Rijpma focust op het karakter en de breekbaarheid van een kleurrijke materie in steeds complexer wordende geometrische composities. Het menselijke aspect en de drijvende kracht hierin worden aan het einde van de film plotseling onthuld.

Speciaal voor de opening van de tentoonstelling ontwikkelde Robert Wittendorp de performance N°4: Ménage à trois. Hierin belicht hij de betekenis van kwetsbaarheid en falen voor het vormen van identiteit. Hij zal de performance uitvoeren tijdens de opening op zaterdag 6 juni.

De tentoonstelling La Condition Humaine maakt onderdeel uit van het culturele programma van de start van de Tour de France in Utrecht, op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015.

…..

 

La Condition Humaine

Anna van Suchtelen, Annegret Kellner and Johan Rijpma

6 June – 11 July 2015

Opening: Saturday, June 6th, with a performance of Robert Wittendorp

 

The exhibition La Condition Humaine questions the human condition in contemporary culture by focussing on our competitive struggle for power and fame, in connection with our fragility and failure. In their videos and short films, Annegret Kellner, Johan Rijpma and Anna van Suchtelen discuss diverse aspects of this theme, each in his or her own specific way.

Anna van Suchtelen has made new work, especially for this exhibition. Her film diptych is about the position of mankind in competition with time. In an attempt to catch up with time, the ephemeral state of our human condition exposes itself. In her short videos, Annegret Kellner brings up endurance, pain barriers, willpower and the influence of nature on our existence. The short abstract film Primary Expansion by Johan Rijpma focuses on the character and fragility of a colourful substance in complex geometrical compositions. At the end of this film, its human aspect and driving force suddenly reveals itself.

For the opening of the exhibition, Robert Wittendorp developed the performance N°4: Ménage à trois. In this performance, he works with the meaning of vulnerability and failure for the development of our identity. He will perform Ménage à trois during the opening on Saturday June 6.

The exhibition La Condition Humaine is part of the cultural program around the start of the Tour de France 2015 in Utrecht, on Saturday July 4 and Sunday July 5.

 

 

 

1578-Gemeent-Utrecht-Banner-60x468px-v2